Access Control​
ระบบคีย์การ์ด ควบคุมการเข้าออก
Access Control​
ระบบคีย์การ์ด ควบคุมการเข้าออก
Access Control​
ระบบคีย์การ์ด ควบคุมการเข้าออก

Access Control

จัดเซ็ตครบชุด พร้อมติดตั้ง

● สแกนใบหน้า    ● สแกนนิ้วมือ    ● บัตรทาบ 

Access Control

ประตูคีย์การ์ด ชนิดสแกนหน้า/สแกนนิ้ว

AI Dynamic Face Recognition

รองรับการสแกน แจ้งเตือนผ่าน Line Notify

Access Control

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ลงเวลา เข้า-ออก

ประตูคีย์การ์ด ชนิดทาบบัตร
(ไม่เก็บข้อมูล)

** เข้าออกอย่างเดียว ไม่เก็บเวลา