กล้องวงจรปิด

ความละเอียดของภาพ จากกล้องวงจรปิด

ยิ่งความละเอียดภาพสูง ภาพที่ได้จะยิ่งมีความคมชัด เมื่อ zoom ภาพก็จะไม่แตกและ

เห็นรายละเอียดของภาพวัตถุชัดเจนมากกว่ากล้องที่มีความละเอียดต่ำ แต่ราคาก็จะสูง

ตามไปด้วย โดยปัจจุบันนิยมใช้ตั้งแต่ 2.0  Megapixel – 8.0 Megapixel